FRI FRAKT 

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Beställning

Beställning hos Prochef Scandinavia AB sker genom att du att du klickar på knappen "Slutför köp". Genom detta förfarande godkänner du våra Försäljningsvillkor och accepterar att köpet medför betalningsansvar. Orderbekräftelsen genereras automatiskt av vår databas utan manuell översyn och skickas till din e-postadress. För att beställa kräver vi att du är myndig. För köp gjorda av personer under 18 år behöver vi målsmans uttryckliga godkännande. Dina personliga uppgifter som tex namn och lösenord är ständigt skyddade genom SSL-kryptering.

Pris

Samtliga priser visas i SEK och är inklusive moms på 25%. Inga andra skatter eller avgifter tillkommer. Vi reserverar oss mot prisändringar, momsjusteringar, valutaförändringar, slutförsäljning, bild- och textfel. Vid uppenbara felaktigheter som förklaringsmisstag eller liknande, avseende det pris eller den produktinformation som anges i orderbekräftelsen, äger vi rätt att korrigera sådant pris eller sådan information varpå ny orderbekräftelse och faktura skickas ut. Du äger rätt att avbeställa din order utan kostnad om korrigeringarna ej accepteras. Är prisfelet av mindre betydande art gäller aktuellt pris som visas i kassan. Eventuell rabattkod anges i kassan under "Rabattkod". Rabattkoder kan ej kombineras med varandra om inte detta tydligt har angetts i villkoren för den specifika rabattkoden.

Produktinformation

Produktinformationen hålls så uppdaterad som möjligt. Bilder på produkter och förpackningar tjänar endast som referenser och gör inte anspråk på att exakt avbilda dess utseende eller beskaffenhet. Finner du att produktinformation inte är korrekt har du rätt att reklamera detta.

Lagerstatus

Samtliga på webbplatsen exponerade varor finns i lager för omgående leverans. Vi reserverar oss mot slutförsäljningar som inte hunnit uppdaterats på webbplatsen.

Leverans

Leverans sker i samarbete med DHL SERVICEPOINT och skickas till ditt lokala ombud och vi skickar normalt inom 48 h under vardagar. Inkomna beställningar under helgdagar processas nästa arbetsdag. Leveranser skickas endast inom Sverige utan undantag. Avisering om leverans sker via e-post och/eller till din mobiltelefon. Paketet ligger kvar hos ombudet i 14 dagar. Efter tre påminnelser skickas det tillbaka till DHL. I händelse av att leverans inte kan utföras inom angiven tid, meddelar vi dig om orsaken och föreslår en ny leveransdag. I händelse av att du inte accepterar detta har du rätt att häva köpet.

Frakt

Fri frakt. Ingen fraktkostnad tillkommer oavsett ordervärde.

Betalningsalternativ

Betaling sker med Klarna Checkout. Dessa innefattar Kortbetalning, Faktura,Delbetalning, Klarna Direkt, Konto och Direktbetalning via Swedbank, Handelsbanken, Nordea och SEB. Klarna är PCI-certifierade av VISA och MasterCard. Certifieringen uppnås genom mycket höga krav på system- och nätverkssäkerhet, kontinuerlig övervakning och en mycket sträng säkerhetspolicy. Du kan enkelt se dina fakturor och genom att gå till Klarna.

Villkoren för Klarna Checkout hittar du här

Allmänt om betalningar och beställningar

Vi förbehåller oss rätten att inte expediera en beställning om den innehåller detaljer som vi anser oklara eller är identifierad som potentiellt osäker av oss eller våra samarbetspartners. Om så sker hoppas vi på ändå på förståelse eftersom vi är övertygade att säkra transaktioner är av lika stor vikt för oss som för dig. Vi begär dessutom att du följer kortleverantörens alla regler och förfaringssätt vid olaglig och auktoriserad användning. Alla IP-adresser loggas och misstänkta falskbeställningar kan polisanmälas.

Ångerrätt

Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) samt Konsumentköplagen (1990:932) tillämpas. Du har möjlighet att ångra ett köp inom 14 dagar räknat från det att du mottagit din order. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den. Lagen medger att du har rätt att använda varan i större utsträckning än som kan anses nödvändigt för att prova varans funktion. Vi som affärsidkare äger i dessa fall rätt att reducera priset motsvarande värdeminskningen på den returnerade varan. Meddela alltid vår kundtjänst innan en retur sker. Notera att ångerrätten endast omfattar privatpersoner och ej bolag, organisationer eller stiftelser.

Du behöver inte ange någon orsak till returen men vi är alltid tacksamma för dina synpunkter vilka är värdefulla för oss. Returnera produkten tillsammans med fakturan eller en kopia av denna. Samtliga produkter scannas och identifieras innan leverans. Är förpackningen bruten och/eller varan synbart använd, beslutar vi hur stort belopp värdeminskningen motsvarar. Återbetalningen sker snarast möjligt eller senast inom 14 dagar efter att vi mottagit returen. Returen får ej ske som postförskott eller efterkrav och vi står ej risken om returen är bristfälligt förpackad eller förkommer på väg till oss. Du bekostar returen själv och vi rekommenderar att du använder en spårbar leveranstjänst.

Transportskada

Om din försändelse är transportskadad behöver du, snarast och senast inom skälig tid meddela oss. Med skälig tid avses två månader. Ibland kan du vänta längre tid än två månader om du till exempel har varit bortrest eller om du varit sjuk. En synlig skada som upptäcks i samband med mottagande ska anmälas till utlämnaren och till oss. En dold skada som upptäcks efter att du har packat upp varan behöver bara anmälas till oss. Returnera varan till oss och informera oss om kostnaden så ersätter vi dig med en ny vara samt fraktkostnaden. Vi accepterar en bild på skadan som dokumentation som alternativ. Retur får ej ske som postförskott eller efterkrav och vi rekommenderar att du skickar med en fullt spårbar försändelse. Vi står ej risken om returen är bristfälligt förpackad eller förkommer på väg till oss.

Reklamation & Garanti

Du har enligt Konsumentköplagen rätt att reklamera en defekt produkt upp till tre år efter leveransen och får felet åtgärdat. Du måste reklamera innan två månader har gått efter att du har upptäckt felet. Ibland kan du vänta längre tid än två månader om du till exempel har varit bortrest eller om du varit sjuk. Efter sex månader ska du kunna visa att felet fanns från början. Vanligt slitage eller av dig orsakade skador omfattas inte av reklamationsrätten. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis. Förvara dokumentet väl eftersom dokumentet krävs om du behöver utnyttja garantirätten. Skulle du få en defekt eller fel vara ber vi dig kontakta kundtjänst snarast möjligt. Skicka tillbaka varan i det skick som den mottogs åtföljd av en skadeanmälan så får du en felfri vara i retur eller pengarna återbetalda efter vi verifierat reklamationen. Ange även fraktkostnaden så vi har möjlighet att ersätta dig. Reklamationer får ej ske som postförskott eller efterkrav och vi står ej risken om returen är bristfälligt förpackad eller förkommer på väg till oss.

Om du har haft utgifter på grund av felet på produkten, kan du ha rätt till ersättning - så kallat skadestånd. Rätten till skadestånd har gäller både produkten blivit reparerad eller om köpet har hävts. Dessa kan vara utlägg för resor och transporter, inkomstförluster, prisskillnad, andra förluster eller skador på annan egendom som du drabbas av.

Tvist

Vi följer Allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer i händelse av tvist.

Kontakta oss på kundtjanst[at]prochef.se

Allmänna reklamationsnämnden /ARN / www.arn.se
Box 174
101 23 Stockholm

Du kan även vända dig till Europeiska kommissionen för tvistlösning. 

 

 

 

 

 

Outhämtade försändelser
I samband med leverans aviseras du av DHL SERVICEPOINT. Paketet ligger kvar hos ombudet i 14 dagar. Efter tre påminnelser skickas det tillbaka till DHL. Vi kontaktar dig för att kunna leverera igen samt hitta orsaken till detta för att förhindra framtida upprepningar.

Force Majeure
Vi är befriade från ansvar gentemot kunden om fullgörande av köpet hindras eller försvåras på grund av Force Majeure. Med Force Majeure avses någon omständighet - såsom t.ex. krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, arbetskonflikt, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, brand, strömavbrott, ogynnsamma transporter- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från leverantörer som ligger utanför vår kontroll.
Behörighetsregler

Jurisdiktion
Dessa villkor ska styras, tolkas och upprätthållas i enlighet med svensk lagstiftning. Dessa villkor uppdaterades senast 20180410.