FRI FRAKT 

RÄTTIGHETER© OCH FÖRBEHÅLL

Rättigheter

Prochef Scandinavia tillåter publicering av dokument endast för informella, icke-kommersiella syften, under förutsättning att copyright märke visas på vart och ett av dokumenten eller på delar av dem. Alla rättigheter tillhör respektive innehavare. Det är förbjudet att utan tillstånd mångfaldiga, inklusive men ej begränsat till, kopiera, publicera eller distribuera hela eller delar av dessa dokument i personligt eller affärsmässigt vinstsyfte. Att öppna och använda Prochef Scandinavias webbplats utgör i sig ett godkännande av dessa villkor.

Förbehåll

Dessa dokument är färdigställda och tillhandahållna utan garantier av något slag, och innehåller inte heller någon ansvarsförbindelse för säljbarhet och lämplighet av produkter för särskilda ändamål. Under inga omständigheter kan Prochef Scandinavia hållas ansvarig för skador, ej begränsade till specifika, indirekta eller följdskador, eller några som helst andra skador som orsakar förlust av rättigheter, data eller förtjänst, varken i samband med ingånget avtal, eller på grund av försummelse eller annan kränkande handling, som kan uppstå i samband med användning eller framställning av dessa sidor.

Jurisdiktion

Denna Webbplats styrs, drivs och administreras av Prochef Scandinavia och dess kontor i Sverige. Dessa villkor uppdaterades 20180410.